Koulun toiminta-ajatus

Elämänilo päälle Ihastjärven koulussa!

Tärkeänä on huomioida vahva itsetunto ja sen kehittäminen, erilaisuuden hyväksyminen, oikeudenmukaisuus, vastuuntuntoisuus sekä työstä iloitseminen ja elämän kunnioitus. Kasvaminen elämää varten yksilölliset tarpeet huomioiden. Tätä tuetaan korostamalla lapsen kokonaisvaltaista havaitsemista ja oppimista sekä aktiivisuutta ja vastuunkantamista itsestään. Tärkeänä on antaa lapsillemme tulevaisuuteen tähtääviä valmiuksia. Tavoitteena on, että koulustamme lähtee joukko iloisia, positiivisesti ajattelevia, itseensä luottavia ja tiedonhaluisia elämään ponnistavia yksilöitä

Koulun opetussuunnitelma


Mikkelin kaupungin opetussuunnitelma