IHMINEN 1

 

Lue s. 50-53 ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla lauseilla

  1. Mikä on solu?
  2. Mitkä ovat ihon tehtävät?
  3. Mikä on suurin elimemme?
  4. Mistä osista selkäranka rakentuu?
  5. Mikä on luuston tehtävä?
  6. Miten luut liittyvät toisiinsa?
  7. Mikä on lihasten tehtävä?
  8. Miten liikunta vaikuttaa elimistöömme?

 

Opettele englanninkieliset termit s. 53.