"Kahden tunnin vähimmäistavoite pienimmille koululaisille

Fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen mukaan kaikkien 7-18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Myös ruutuaikaa viihdemedian ääressä tulee rajoittaa korkeintaan kahteen tuntiin päivässä.

- Kouluikäisille suunnattujen liikuntasuositusten tarve on noussut vahvasti esiin arkiliikunnan vähenemisen myötä. Lasten ja nuorten fyysisen kunnon laskeva trendi ja lihomisen yleistyminen on saatava pysäytettyä lähivuosien aikana, painottaa asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Lauri Laakso.

- Suositeltu liikunnan minimimäärä vähentää liikkumattomuuden haittoja, mutta liikunnan hyödyt tulevat paremmin esiin, kun liikutaan minimisuositusta runsaammin, kertoo Tuija Tammelin.

Suositusten toivotaan olevan työkalu, joka saa niin päättäjät, koulut kuin koditkin pohtimaan lasten liikkumista lisääviä ratkaisuja. Liikkuminen on paljon muutakin kuin liikuntatuntien ja harrastusten aikaista liikuntaa: se on liiallisen istumisen välttämistä, välitunneilla liikkumista, koulumatka- ja kerholiikkumista ja kouluissa oppitunteihin integroitua liikkumista.

Suositusjulkaisu luettavissa kokonaisuudessaan Nuoren Suomen internetsivuilla osoitteessa:
http://www.nuorisuomi.fi/kouluikaisten_liikunnan_suositukset"

Olemme mukana jälleen kerran koko koulun voimin Liikuntaseikkailussa