1-2 luokkalaiset opettelevat tunnistamaan seuraavat

linnut:

ha-rak-ka, va-ris, pu-na-tulk-ku, väs-tä-räk-ki, var-pu-nen,

peip-po-nen,  til-hi, ta-li-ti-ai-nen, kir-jo-siep-po, kä-py-tik-ka,

si-ni-sor-sa, kur-ki, haa-ra-pääs-ky


eläimet:

si-si-lis-ko, lep-pä-kert-tu (seit-sen-pis-te-pirk-ko), kyy-käär-me, hir-vi, po-ro,

met-sä-jä-nis (kesä / talvi) nok-kos-per-ho-nen, sit-ruu-na-per-ho-nen, ket-tu, hau-ki


kasvit:

si-ni-vuok-ko, met-sä-täh-ti, voi-kuk-ka, les-ken-leh-ti, ka-ner-va,

kis-san-kel-lo, kie-lo, päi-vän-kak-ka-ra, mus-tik-ka, puo-luk-ka,  

met-sä-man-sik-ka, koi-vu, kuu-si, pih-la-ja, män-ty