1-2 luokan ja 3-4 luokan listojen lisäksi nämä:

Linnut:
kanahaukka, varpushaukka, helmipöllö, käpylintu, vihervarpunen, pajulintu, kirjosieppo, kiljuhanhi, maakotka, valkoselkätikka, tunturihaukka, kyhmyjoutsen, laulujoutsen, riekko talvella / kesällä, telkkä, tavi, pyy

Kasvit:
sudenmarja, vanamo, kultapiisku, metsäkorte, metsälauha, karhunsammal, rahkasammal, seinäsammal,
kerrossammal, poronjäkälä, hieskoivu, rauduskoivu, karvarousku, suippumyrkkyseitikki


Eläimet:
ilves, rusakko, saukko, mäntykiitäjä, hevosmuurahainen, amiraaliperhonen, tukkimiehentäi, metsämyyrä, metsähiiri, rotta, päästäinen, raakku, silakka, siika, rantakäärme