Kevät lukukauden ensimmäisenä päivänä kaikkki olivat muistaneet tulla kouluun. 5-6lk aloittivat avaruudella. Monien ilmeet värähtelivät kuullessaan, että aurinko on puoli välissä ikäänsä (mutta se elää vielä 2 miljardia vutta). Toisenakin päivänä kakki muistivat tulla kouluun. Silloin 5-6 aloittivat äidinkielällä. Harjoittelimme suulista ja sanatonta viestintää. Sitten me jatkoimme avaruudella. Opimme lisää auringonsta esim. miten kuun ja auringon pimennys syntyy.

Kirjoittivat: Heli 5lk ja Paula 6lk