Oppilaiden peikkokuoron harjoitukset olivat varsin kuoronjohtajaa stressaavat ja yleisöä viihdyttävät. Nyt nautiskellaan pöydän antimista. Keskustelu alkaa pian..

Merja esitteli kyläyhdistyksen toimintaa www.ihastjarvi.fi

- kyläläisiä täytyy tiedottaa mahdollisimman hyvin kaikista asioista mm. kylälehden sekä verkkosivujen avulla. Kylän seurat huomioidaan myös tiedottamisessa. Kylätiedotteita ilmestyy useasti vuodessa.

- Ihastjärvi täytyy saada Mikkelin kartalle "me ollaan täällä"

- Tonttimarkkinointi on tuonut uusia asukkaita kylälle

- Koulu on kylän sydän, kyläyhdistys mukana tukemassa koulua

 

Jaana kertoo koulusta kovaa faktaa

- Missä me ollaan ja keitä me ollaan ja monta meitä on....

- Mikkelin kaupungin strategiaa peilaten koulun visioon "Elämänilo päälle Ihastjärven koulussa"

- Maaseutukaupunki Mikkeli - kyläkoulu, kylän toimintakeskus kaikenikäisille

- Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö, tietotaitoa ja kehittämishalua on, tilat huolestuttavassa kunnossa

- Riitta Väänänen kertoo uuden koulun suunnittelusta, alunperin lähdettiin laajennuksesta liikkeelle, mutta pelkällä laajennuksella ei selvitä, olemassa oleva koulu vaatii myös peruskorjauksen. Vanha koulu vaatisi todella perusteellisen korjauksen, joten kaupungille taloudellisempi ratkaisu on rakentaa uusi koulu. Riskitekijät vanhan korjauksessa ovat liian suuret.

Heräsi myös kysymys uuden koulun paikasta. Keskustelua on käyty kaavoituksen ja opetustoimen kanssa. Keskustelussa on ehdoteltu Paajalantien risteysaluetta.

Opetustoimen johdon terveiset ovat että Ihastjärvelle rakennetaan uusi kyläkoulu. Paikka on vielä auki, koska tonteista yms. ei ole vielä virallisia päätöksiä.

Uuden koulun rakentamisessa on tärkeänä lapsivaikutukset, heidän kasvu- ja elinympräistöstään on pidettävä huoli.

Aikataulutoive on, että rakentaminen voitaisiin alottaa ensi vuonna, jolloin elokuussa 2011 koulu olisi valmis. Tekisen toimen esityksissä on kuitenkin ensi vuodelle vasta suunnittelurahat ja seuraavana vuonna investointirahat. Kahden miljoonan investointi.

 

Jaana jatkaa:

Miksi uusi kyläkoulu Ihastjärvelle?

- Koulumme tilat eivät ole asialliset opetussuunnitelman mukaiset opetuksen toteuttamiseen. Liikuntasalissa opetettavia aineita ei voida toteuttaa esim. palloilulajit, voimistelut, teknisentyön tilat, koulun juhlat

- Koululta puuttuvat peseytymis- ja pukeutumistilat sekä sosiaaliset tilat

- Ihastjärven koulupiirin oppilasmäärä on 50-60 oppilaan tietämissä

- Kylä tekee aktiivista yhteistyötä esim. tonttimarkkinointia

- Kylän seurojen, yhdistysten ja kerhojen kokoontumistilat

- Maaseudun vireus ja aktiivisuus -> Mikkelin maine ja vetovoimaisuus

 

Kierrettiin koulun tilat ja nyt ollaan kahvilla.

Keskustelusta poimintoja

- Hilkka kertoo kyläkoulun merkityksestä perheille ja kyläläisille.

- Pirkko Valtola kyseli miksi kylälle on muutettu

- Marjut kertoi kylälle muutamisen syitä; kontaktien kautta aluksi tietoa Ihastjärvestä ja kylän koulusta. Tonttitarjonnan myötä kodille paikka. Lapset tutustuivat ja tulivat kouluun. Ja haluavat pysyä kyläkoulussa.

- Kyseltiin päivähoidosta tai sen mahdollisuuksista kylällä ja miten perheet ovat sen järjestäneet.

- Ulla; koulupiirien rajoja ei ole aiemmin lähdetty siirtämään jonkun koulun säilymisen kannalta. Ulla kysyi myös, että mistä ajatus koulusta Savisiltaan on tullut, opetuslautakunnassa ei ole asia ollut esillä. Riitta vastasi, että koulu sinne on pitkässä linjassa, sillä Savisiltaan on vain varattu tontti, ei muita päätöksiä tehty. Ihastjärven koulu voisi toimia puskurikouluna, jolloin Savisillan koululla ei olisi kiirettä.

- Kyläkoulut ovat Mikkelin maaseutukaupunki-strategiaan vahvuus. Koulu on kylälle todella tärkeä paikka.

- Onko tuleva koulu vain 60 oppilaan koulu vai jopa isompi

- Arvomaailma kylällä kohdallaan, asioita viedään perustellusti eteenpäin, ei valiteta ja ruikuteta

Pirkko Valtola;

Kylän ja koulun työlle toivotaan jatkossa hyvää ja paljon innokkaita kyläläisiä. Kylää on hoidettu esimerkillisesti ja kylä on pidetty hengissä. Tilanne kaupungin näkökulmasta on haastava, isoja kouluinvestointeja on tulossa. Valintojen paikka ja kyläkoulun säilyttäminen on tärkeä. Aikaisemmat toimintamallit olisivat ehkäpä muutettavissa.

Jäämme odottamaan hyviä päätöksiä

Kirjasi Mari